0 kommentarer

Om læsning af Georg Brandes

af d. 8. maj 2019
Info
 
Udgivet

2019

ISBN

9788726077162

Udgave

1. e-bogsudgave

 

Essayet „Om læsning“ af Danmarks store litteraturhistoriker Georg Brandes udkom i 1903. Det er en glødende forsvarstale for at læse. Når den i år er blevet udgivet som e-bog på Lindhardt og Ringhof er det, fordi Brandes’ svar på hvorfor, hvad og hvorledes vi skal læse står ved magt — også over et århundrede efter førsteudgivelsen af essayet.

Brandes siger det ligeud: „I vore Dage er der kun yderst Faa, som overhovedet kan læse, gider læse og faar noget Udbytte af deres Læsning. Det at læse er næsten en uddøende Færdighed.“

Han kritiserer, at folk har tendens til at undgå krævende og udfordrende læsning, og tit er tilfredse med en overfladisk forståelse af det læste. Og han undrer sig over, at der kun sjældent genlæses noget: „Én Gang er ingen Gang, og den, som indskrænker sig til at læse en god Bog én Gang, vil være af dem, paa hvem dens Indhold er prellet af.“

Brandes ryster på hovedet af avisernes uvane med at spørge efter verdens bedste bøger og opstille lister med de hundrede bedste bøger. For ham er det naivt at tro, at en sådan liste virkelig kunne findes: „Det maaske udmærkede Arbejde, der paavirker den Ene dybt, lader den Anden fuldstændigt kold, og det Værk, som paavirker En stærkt i Ungdommen, har slet intet Værd for En i den modnere Alder.“

Han beder læseren om at glemme bestsellerlisterne og i stedet derfor at finde et emne, han eller hun brænder for og fordyber sig i det: „Læs langt hellere ti Bøger om én Ting eller om én Mand end hundrede Bøger om hundrede forskellige Ting!“

Ifølge Brandes drejer det sig altså om opmærksomt og kritisk at læse det, som tiltrækker og fastholder en. Man skal læse det læste godt og tilegne sig det, så man kan indordne tingene i en større sammenhæng. „Saa kan der aabne sig en hel Verden for os i den enkelte Bog. Vi kan gennem Bogen lære et Stykke Menneskenatur at kende, hvori vi ikke alene genfinder vor egen Natur — omskiftelig og rig paa Forandringer og Forvandlinger, som den er — men finder Alnaturens uforanderlige Væsen og evige Love.“

På mindre end 50 sider deler Brandes sine ideer om meningsfuld og udbytterig læsning med os. Og de har ikke mistet noget af deres gyldighed i de hundrede år, der er gået, siden de først blev skrevet ned. Tværtimod: I vores hverdag, som er præget af sociale medier og hurtig læsning på smartphone, er Brandes’ appel til at læse langsomt, grundigt og kritisk måske endda mere relevant end nogensinde. Brandes’ lille essay fra begyndelsen af det sidste århundrede byder i hvert fald på inspirerende læsning og udfordrer læseren til at reflektere over gode og dårlige læsevaner.

Lån bogen på biblioteket

Facebooktwittermail
Bedømmelse
Karakter