Rettigheder og retningslinjer

 

Det er absolut forbudt at indsende anmeldelser, man ikke selv har skrevet. Lad være med at hugge andres ord – brug dine egne!

Ved indsendelse af anmeldelser giver anmelderen Bogrummet.dk ret til at bruge, fremvise og distribuere disse på www.bogrummet.dk.

Anmelderens navn vil altid være anført i forbindelse med anmeldelsen.

Bogrummet.dk forbeholder sig ret til at fjerne eller redigere anmeldelser, hvis indholdet virker stødende.

Bogrummet forbeholder sig ret til at ændre i disse retningslinjer. Det er brugernes eget ansvar at holde sig orienteret om sådanne ændringer.

 

Brugerbeskyttelse

Bogrummet.dk videregiver ikke brugeroplysninger, herunder e-mail-adresser, til tredjepart.

 

Ophavsret

Hvis du bruger uddrag af vores anmeldelser, så link venligt tilbage til det sted, du fandt teksten.

 

Bogomslag & forfatterfotos

Bogrummet.dk har så vidt muligt indgået aftaler med hensyn til visning af bogomslag og forfatterfotos på Bogrummet.dk. Hvis du som rettighedshaver bemærker, at Bogrummet.dk gengiver dine omslag / fotografier uden indgået aftale, bedes du kontakte redaktionen.

Såfremt det ønskes, vil omslag/foto blive fjernet.

 

Juni 2015 / redaktionen