0 kommentarer

How to Live Forever af Colin Thompson

af d. 8. april 2015
Info
 
Sideantal

32

Udgivet

1995

ISBN

1-85681-590-0

Originaltitel

How to Live Forever

 

Findes der en måde hvorpå man kan leve for evigt og hvis ja, hvor kan denne findes?

Denne lille billedbog af Colin Thompson er fuld af kærlighed til bøger og de fantastiske verdener, som man som læser bliver draget ind i. En bog forsvandt for mange år siden i den store mængde af bøger, som kan findes på store biblioteker og det er den, som bogen her er opkaldt efter- “How to Live Forever” (hvordan man lever for evigt). Når biblioteket lukkes om aftenen, sker der ting og sager:

“When the library is closed and the night watchman has fallen asleep in his big armchair, the shelves come to life. Doors and windows appear on the backs of the books, lights come on, and the sound of voices drifts out between the pages. Full-grown trees spring up and chimneys begin to smoke. Staircases and ladders join the shelves into great cities, and in the distance small dogs bark.”

“Når biblioteket er lukket og nattevagten er faldet i søvn i hans store lænestol, liver hylderne op. Døre og vinduer kommer frem på bagsiden af bøgerne, lyset tændes, og lyden af stemmer driver ud mellem siderne. Fuldt udviklede træer springer op og skorstene begynder at ryge. Trapper og stiger forbinder hylderne til store byer, og i baggrunden gør små hunde. ”

Inde i bøgerne bor der blandt andet en familie ved navn Robinson, som bor i en kogebog under Q. Peter er sønnen i familien og han er også den eneste person, som kender til den forsvundne bog. Han sætter sig for at ville finde den og vandrer rundt hver aften i 2 år for at finde ud af, hvad de andre mennesker i bøgerne ved om det. En dag ender han i afdelingen med antikke bøger, som er kinesiske. Her møder han 4 mænd, som er gamle og han er helt sikker på at de ikke kender til bogen.

“Peter followed the old men into a large faded book. It was filled with the scent of spices and ancient memories. Beautiful carpets covered the floors and red lacquered shelves crammed with a thousand treasures filled the walls.
“You’ve come for this, haven’t you?” said the third man, holding out a small book.”

“Peter fulgte efter de gamle mænd ind i en stor, falmet bog. Den var fuld af duften af krydderier og antikke minder. Smukke gulvtæpper dækkede gulvene og de rødlakerede hylder tætpakkede med tusind skatter fyldte væggene.
“Du er kommet for denne, er du ikke?” sagde den tredje mand, rækkende en lille bog.”

Egentlig er det en billedbog for børn, men illustrationerne af bøger samt bogens pointe gør, at voksne bestemt også kan læse den. Illustrationerne er af Thompson selv og den er letlæst. Men til trods for de få sider, formår Thompson alligevel at skabe en historie, som man tænker over. I hvert fald som en voksen læser.

Alt i alt en fantastisk bog, som enhver bogelsker må have fingrene i (jeg lånte min gennem bibliotek.dk).

Lån bogen på bibliotek.dk

Bedømmelse
Karakter