0 kommentarer

Eventyrdigterens hidtil utrykte danske stile. Udvalg 1-3 af Jørgen Skjerk

af d. 26. oktober 2013
Info
 
Sideantal

81

Udgivet

1999

 

Jørgen Skjerks vedholdende interesse er H.C. Andersen ligger bag den sjældne udgivelse »Eventyrdigterens hidtil utrykte danske stile – udvalg 1-3«. Her har Jørgen Skjerk samlet et udvalg af H.C. Andersens stileopgaver fra hele digterens skoleperiode i Slagelse, Helsingør og København.
Opgavebeskrivelserne er mangfoldige.

Et pluk i dem lyder:
Beviserne for Guds tilværelse. Regler ved brugen af lignelser. Hvorfor anbefaler man ynglingen så meget et grundigt studium i det latinske sprog?
Og hvorfor er det i almindelighed uklogt og skadeligt at spænde nogen af sine forhåbninger og forventninger for højt?
Hvad der kommer af svar bliver ikke kommenteret fra Jørgen Skjerks side, men blot gengivet fra maskinskrevne afskrifter i et samarbejde med grafonom Leon Andersen.

Det er nok de færreste uden for de lærdes snævre cirkler, der har paratviden om H.C. Andersens skoletid. Men den unge Andersens stileopgaver og besvarelser er spændende læsning for læg som for lærd. Hvad der er Andersens eget, hvad han har læst eller lært, eller hvad der er skrevet for at tækkes læreren, ved vi ikke. Men i hvert fald har han haft en evne til at bearbejde stoffet, konstaterer Jørgen Skjerk.

I besvarelsen af det ledende spørgsmål »hvilken forsigtighed bør unge studerende vise i valget af deres omgangsvenner og hvorfor?«, svarer H.C. Andersen blandt andet:
Ynglingens bestemmelse er den klassiske dannelse, og… han må derfor “vogte sig for de blændende lygtemænd, som kan lede ham i moradset. Han må så at sige korsfæste kødet for åndens skyld”, skriver dydsmønsteret.

H.C. Andersen-kenderen Jørgen Skjerk er mere end et par linjer værd. Han har fået prædikatet »den lærde kontorist«. Skjerk fik med nød og næppe en realeksamen, dumpede i gymnasiet og duede heller ikke som boghandlermedhjælper.
I stedet for fik han en sikker stilling bag et støvet skrivebord i forsikringsselskabet Baltica, hvor han aldrig blev forfremmet.

Til gengæld er han blevet internationalt kendt som H.C. Andersen-ekspert. I årevis har han i sin fritid siddet begravet på Det kongelige Bibliotek og i Rigsarkivet og gravet alt frem, som H.C. Andersen har lagt navn til. Alt sammen har han skrevet af, registreret på mikrofilm eller udgivet i bogform med fyldige noter. Jørgen Skjerks store forskningsarbejde gav ham i 1991 en kongelig belønningsmedalje.

Skjerks største videnskabelige hædersbevisning er en jubilæumspris fra H.C. Andersen-selskabet i København. Han fik den for et grundigt register over H.C. Andersens digtmanuskripter på Det kongelige Bibliotek og H.C. Andersens Hus i Odense.

Lån bogen på bibliotek.dk

Bedømmelse
Karakter