Anmelderarkiv
-
NYESTE
 

sebastien


Undtagelsen af Christian Jungersen

af sebastiend. 1. marts 2005
De Gyldne Laurbær
”Undtagelsen” er sine steder utrolig godt skruet sammen, mens den i andre passager virker en anelse konstrueret. Her er ikke tale om stor skrivekunst, men en kunst er det da at formidle et budskab effektivt – og det gør Christian Jungersen. Ikke at han agiterer for rigtigheden i ”Undtagelsen”s budskab – at det kun er […]

Belladonna dokumentet af Ian Caldwell & Dustin Thomason

af sebastiend. 29. marts 2005
Forskere har i 500 år forsøgt at gennemskue renæssanceskriftet “Hypnerotomachia”, men uden egentlige gennembrud. I Belladonna-dokumentet lader forfatterne et par unge studerende bryde koden, til stor ærgrelse for deres vejledere, der selv måtte opgive efter livslange forsøg. Koden peger på eksistensen af et fund, som vil kunne forny renæssance og antik-forskningen for altid. Der er […]

Erobreren af Jan Kjærstad

af sebastiend. 6. februar 2005
I historien om Jonas Wergeland (JW) møder vi et bud på hvordan et menneskeliv hænger sammen. Alt et menneske foretager sig har betydning for alt (andet), hvad et menneske foretager sig. Begivenhederne i vore liv influerer hinanden og det hele er sammenvævet at de tråde, som mellemrummet mellem begivenhederne udgør. Hvorledes opmagasineres vore erfaringer i […]

Andersen : en biografi Af Jens Andersen

af sebastiend. 21. januar 2005
Mit forhåndskendskab til Andersen var en karikatur af en karikatur og jeg er meget taknemmelig for at have stiftet bekendtskab med dette menneske, i løbet af dette værks første bind. Biografien er skrevet på en sådan måde, at man virkelig får en fornemmelse af mennesket H.C., hvilket naturligvis er faciliteret af de mange udførlige dagbogsnotater, […]

Halvbroderen af Lars Saabye Christensen

af sebastiend. 17. februar 2005
“Halvbroderen” kommer ikke til dig – du kommer til den. Barnum fortæller i lakoniske sætninger om sit liv, sin familie og sin skæbne. Følelser formidles deskriptivt, det normative overlades til læseren. Blot begivenheder og et vist mål refleksioner henover, alt imens der i læseren aktiveres en oplevelse af et livs tyngde, ens eget måske. Den […]

Danteklubben af Matthew Pearl

af sebastiend. 21. januar 2005
Vi følger de historiske digtere Longfellow, Holmes, Lowell og Fields i deres bestræbelser på at oversætte Dantes ”Inferno”. Omtalte værk bliver man i løbet af ”Danteklubben” draget ind i, i takt med at oversættelsen skrider frem. Dante vandrer igennem den katolske tros hinsides verdener, hvori forskellige synder – personificerede i aktuelle samtidige personer – modtager […]