0 kommentarer

Inden mørket af Gustav Dan Gride

af d. 27. maj 2015
Info
 
Sideantal

60

Udgivet

2015

ISBN

978-87-996517-7-1

 

“Hvornår er fortællingen og fordybelsen
vigtig nok til
at jeg
kan tillade mig
at ulejlige dig med mine stemninger?”

Sådan spørger jeg’et indledningsvis i samlingens første digt, der også pryder bogens bagside. Man mærker digterens længsel efter at udtrykke sig og kommunikere. Men på trods af en vis sproglig kvalitet efterlader form og indhold ofte læseren mystificeret. Som i digtet “Krøbling” (s.14), hvor der filosoferes over, hvordan det ville være at kunne strække fingrene ud og betragte dem i sollyset? Min undren går på, om jeg’et bogstaveligt talt er handicappet og ikke kan udføre bevægelsen – eller om digtet skal forstås i overført, symbolsk forstand? Hvis det første er tilfældet, må ordene vække medfølelse. Hvis det andet er tilfældet, virker jeg’et fremmedgjort og egocentrisk.

Endnu et eksempel er digtet “Lykke” (s.26), hvor jeg’ets søgen efter identitet udtrykkes i ønsket om at føle sig som en “rigtig kunstner” – og i at vise dette via ydre fremtoning. Denne stræben kan for mig at se enten virke pubertær – eller den kan bero på et særligt livsvilkår, hvor den ydre identitet måske grundet sygdom eller ulykke er taget fra jeg’et?

Generelt fremtræder jeg’et i digtene som en reflekterende og filosoferende beskuer af verden. Indholdsmæssigt afspejler teksterne en god blanding af frustrationer, spørgsmål og glæde over livet. Der bruges metaforer, som ikke altid er til at følge, men på trods af, at den æstetiske side generelt halter, vil jeg fremhæve et digt som “Venedig” (s. 24), der med ord som “sjæleringning” rummer elementer af skønhed. Rent stilistisk er samlingen ikke konsekvent, da der f.eks. både findes digte med og uden enderim.

Mit bud er, at digtene kan være skrevet ud fra særlige livsomstændigheder som et fysisk handicap. Men som læser sidder jeg tilbage med en forvirring ift. forståelsen af det digteriske univers. Digtet “Krig IV” (s. 56) handler om at kæmpe med fysiske smerter og kan underbygge, at jeg’et har en sygdom eller et handicap. Men det bliver ikke klart, om der evt. blot skulle være tale om en gang tømmermænd? Denne forståelse er vigtigt, hvis digtningen – jvf. spørgsmålet i indledningsdigtet – ikke skal ende i banaliteter.

 
Lån bogen på Bibliotek.dk

Bedømmelse
Karakter