0 kommentarer

Biografi (glemsel) af Tomas Espedal

af d. 22. januar 2012
Info
 
Forfatter
Forlag
Sideantal

110

Udgivet

2006

ISBN

8205267367

 

Hvordan skriver man om sit eget liv? Hvordan formidler man sig selv til udenforstående, samler de mange minder, glæder og sorger og i det hele taget alle de uensartede brudstykker af et liv sammen til en sammenhængende fortælling? Og hvordan kan man uden at lyve påstå at denne fortælling er et sandfærdigt og fuldkomment billede af et menneske? Dette er nogle af de spørgsmål der melder sig i forbindelse med Tomas Espedals ”Biografi (glemsel)”, der mere end en egentlig biografi, har karakter af et litterært forsøg til udforskning og kritik af genren.

Espedals biografiske forsøg er ikke en sammenhængende fortælling. Han beskriver ikke sit eget liv som en serie af objektivt registrerbare handlinger, sådan som en udenforstående ville gøre det. Han udleverer sine minder så uklare og farvede af indtryk og følelser som de står for ham selv. Han skriver som man erindrer: i enkeltscener, der ofte er båret mere af en særlig stemning, end af den egentlige hændelse. Værket er bygget op af en lang række korte prosatekster, nogle helt ned til fire eller fem linjer, der til tider hænger sammen tematisk, som en række af associationer, og andre gange ikke har anden synlig sammenhæng end at de er oplevet af det samme menneske. I sin helhed fremstår værket derfor fragmenteret, som en hvirvel af minder, anekdoter, betragtninger, refleksioner og følelser, ud af hvilke, der dog langsomt vokser et billede frem, sådan at læseren gradvist lærer et menneske – måske Tomas Espedal – at kende.

En væsentlig pointe i værket synes at være, at individet er en sammensat størrelse, der skabes og vokser frem over tid, og værket handler i udpræget grad om det at være og blive sig selv på godt og på ondt. I fremstillingen af denne proces overser Espedal intet og han tager intet for givet. De både melankolske og morsomme, letsindige og foruroligende fragmenter, behandler således temaer som familien og slægtens indflydelse; det at være barn og vokse op; dagligdagens nødvendighed; sorgen ved at miste en man elsker; rejsen og opbruddet; fuldskab; forelskelse; det at gøre andre og sig selv fortræd o.m.a. Overordnet set må man sige at dette er vældig godt!

Lån bogen på bibliotek.dk

 

Facebooktwittermail
Bedømmelse
Karakter