NYESTE

Hans Schultz Hansen

Forskningsleder ved Rigsarkivet. Uddannelse: adj. professor, dr.phil.

Bibliografi

2020  Genforeningens arkitekt : H.P. Hanssen 1914-1936 (biografi)

 

Genforeningens arkitekt af Hans Schultz Hansen

af Hans Christian Davidsend. 18. februar 2020
Set fra nutiden forekommer H.P. Hanssens argumenter for en deling af Slesvig efter sindelaget indlysende. Men sådan var situationen ikke, da »Genforeningens arkitekt« op til 1920 talte for den grænse, vi kender i dag. Mens repræsentanter fra Danevirke-bevægelsen og Flensborg-bevægelsen – der henholdsvis ville have grænsen ned til den gamle danske forsvarsvold og Flensborg by […]