NYESTE
Født:
1810-1965, England

Elizabeth Gaskell

Elizabeth Gaskell var datter af en embedsmand William Stevenson, hvis løbebane havde været ret afvekslende: dissenterpræst, landmand, kostskoleforstander, medarbejder ved Edinburgh Review. Da moderen døde ved hendes fødsel, blev hun adopteret af en moster, der boede i den lille by Knutsford i Cheshire, hvor hun levede til sit 15. år og igen fra sit 19.—22., da hun ægtede dissenterpræsten William Gaskell i Manchester, hvor hun levede til sin død.

Elizabeth Gaskell blev medarbejder ved Dickens Household Words og senere ved All the Year round. I førstnævnte skrev hun fra december 1851 til maj 1853 sin mest yndede bog “Cranford”, hvor hun, øsende af barndomserindringer fra Knutsford har givet en af de mest yndefulde Skildringer af engelske småbyer, fyldt af en humor så ren og fin som i Lambs bedste essays.

1854—55 offentliggjordes samme sted “North and South”, der fulgte lige efter Dickens Hard Times. Ligesom i Mary Barton er atter her de sociale forhold i det industrielle Nordengland — kampen mellem kapital og arbejde — historiens baggrund, men hendes erfaring er øget, så lys og skygge er mere ligelig fordelt, og ud fra et synspunkt, som en af personerne udtrykker i sætningen: “God has made us so that we must be mutually dependent”, anbefales forsoning gennem forståelsesfuld sympati.

Læs mere på Wikipedia

Bibliografi

1854  North and South *
1917  Det hyggelige Cranford
1928  Mary Barton
1993  Kusine Phillis
2003  Cranford

*) ikke oversat til dansk

 

North and South af Elizabeth Gaskell

af Sarah Grønd. 2. november 2014
”North and South” er Elizabeth Gaskells bud på en victoriansk kærlighedsroman. Den omhandler Margaret Hale, hvis far ikke længere er enig i kirkens reglement, så han flytter hele familien fra deres fredelige bolig i Sydengland til Milstone, en industriby i Nordengland. Her begynder Margarets far at undervise John Thornton, som forelsker sig i Margaret, men […]