0 kommentarer

Sindssyg i gerningsøjeblikket af Preben Lund

af d. 18. november 2011
Info
 
Sideantal

192

Udgivet

2011

ISBN

978-87-17-04175-2

 

Preben Lund, der har en fortid som fængselsbetjent, har skrevet en biografi om Peter Kramp som for nylig gik på pension efter i en længere årrække at have været beskæftiget indenfor retspsykiatrien, de seneste mange år som leder af Retspsykiatrisk Klinik i København. Han har været direkte involveret i over 2000 mentalerklæringer og ved altså om nogen noget om baggrunden for et stort antal kriminalsager. Lund giver fine små indføringer i de juridiske og strafferetslige problematikker, men lader fornuftigt nok for det meste Peter Kramp selv føre ordet.

Bogen indeholder 40 korte kapitler (+ forord & efterskrift) som snarere end at være decideret skarpt emneopdelt måske mere skal opfattes som formidling af pointer via konkrete sager fra Kramps arbejdsliv. Derved fremstår bogen også lidt rodet hist og her (f.eks. gentagelser) men mere problematisk er at sagerne, fordi de er anonymiseret og sløret (selvfølgelig og heldigvis) ikke altid er lige oplagte at fremdrage pointer fra. De sikkert solide antagelser og bedømmelser der ligger til grunde for en given sag kan ikke rigtig ses efter i sømmene og man fornemmer derfor at man har sprunget et par led over i argumentationsrækken.

Det ændrer ikke ved at ‘Sindssyg i gerningsøjeblikket’ er en sympatisk og nuanceret introduktion til en dulgt side af vores samfund. Det er ikke kun avisbaskerne og de mere bizarre sager der ender på en retspsykiaters bord, men også kriminelle bagateller fordi det jo ikke er forbrydelsens størrelse, men gerningsmandens sindstilstand der ses på. Psykisk sygdom er voldsomt udbredt og bogen fortjener ros for at tage et stærkt tabuiseret emne op, men man må håbe at Preben Lund fortsætter med at beskæftige sig med retspsykiatrien for vi mangler i mine øjne stadig at få belyst den vigtigste side: hvad sker der med gerningsmanden? Lund (og Kramp) understreger gentagne gange at en psykiatrisk særforanstaltning ikke er en strafundvigelse, men hvordan vi behandler de personer vi som samfund dømmer til behandling indgår desværre ikke bogen. Hvordan er behandlingen tilrettelagt, f.eks. hos modvillige patienter? Der er noget der tyder på at vi kommer til at få flere og flere behandlingsdomme, nogen gange livsvarige, og på mig virker denne side af systemet lidt tilforladeligt, især grundet de ekstremt få ressourcer til rådighed.

Lån bogen på bibliotek.dk

Bedømmelse
Karakter