NYESTE
Født:
1938, Danmark

Kurt Lundholm

Kurt Lundholm Christoffersen er født i Skagen og startede sin karriere til søs som 15 årig. Først på søfartsskole i Esbjerg med henblik på sejlads i handelsflåden. Efter en kort periode som fisker og dæksdreng på en Galease sejlede han fire år i den norske handelsflåde, hvorefter han tog styrmands- og skibsførereksamen på Fanø Navigationsskole.

Efter sejlads i Kosangas som styrmand blev han indkaldt til søværnet hvor han gjorde tjeneste i to år som værnepligtig officer ved Kattegats Marinedistrikt. Efter værnepligtstiden tegnede han kontrakt med Søværnet og blev senere tjenstemandsansat officer.

I de 37 år han gjorde tjeneste i Søværnet beskæftigede han sig mest med opgaver som farvandsovervågning,fiskeriinspektion, implementering af nye EDB systemer samt modtagelse og afsendelse af danske og udenlandske styrker over danske havne.

Efter sin pension fra søværnet sejlede han i otte år i Marinehjemmeværnet som fartøjsfører og fungerede som kursusleder, og var i denne forbindelse med til implementere de nye skibe til Marinehjemmeværnet samt uddanne og efterudanne navigatører til at sejle disse skibe.

Efter Marinehjemmeværnet sprang han ud som forfatter samtidig med, at han forsatte med at helligede sig sit miljøvenlige skov-og landbrug med dådyr og kødkvæg samt involverede sig i emner som sikkerhed til søs og sikring af vores havmiljø.

Læs mere her.

Bibliografi

2014  Havet sletter ikke alle spor!

 

Havet sletter ikke alle spor! af Kurt Lundholm

af Lars Poulsend. 23. februar 2015
En fuld, sovende russisk kaptajn, sidder alene på broen på et stort skib der nærmer sig Skagen. Ud for Skagen ligger et mindre tankskib og fylder olie på et større. Russerens skib pløjer for fuld skrald ind i det ene af disse, og så har vi balladen. Mange tusinde tons olie fosser ud i havet, […]